Ørbæk Stålindustri på Langemosevænget

Barndom   Karup   Holckenhavn   Stålindustri   Ny Stålindustri   Metalbyg   Kildegården   El/montage

Fra foderautomater og gasrørsværktøj til...

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Det var en lidt sjov indgang jeg fik til Stålindustrien. Jeg var til en fødselsdag. En af gæsterne var ejeren af ØS. Han kom hen til mig og ordskiftet var som følger:

"Jeg har hørt, at du kan lidt af hvert. Jeg skal i gang med at fremstille foderkasser til smågrise. Kasserne skal være i rustfri stål. Vil du være med til at starte sådan en produktion".

"Jamen, jeg kender ikke noget til rustfri stål".

"Det gør jeg heller ikke, men vi kan vel finde ud af det".

Samling af foderkasser

Første parti tager form

Snart var jeg i gang med at lave kasser. Vi startede med en serie på 200 stk. Kassernes størrelse blev afstemt, så klippemålene gik så godt op i pladestørrelserne, at vi kom ud med et spild på kun ca. 1,4%.

Den første forsøgsserie blev hæftesvejst sammen i hånden, for at vi kunne komme i gang så hurtigt som muligt.

Alt blev lavet med de forhåndenværende maskiner og materialer. En presse til at forme krybberundingen lavede jeg af en hydraulisk styrecylinder fra mesters båd, som alligevel ikke var sejlklar.

I mens var jeg i kontakt med Hede Nielsens udviklingsafdeling. Der fik vi fremstillet en punktsvejser, som kunne komme til overalt i kasserne. Den var færdig og kom i brug til næste serie.

Ud over denne produktion lavede Ørbæk Stålindustri ret forskelligartede ting:

 • Div. værktøjer til naturgasrør bl.a. klemmeværktøj til aflukning af beskadigede rør.

 • Sengeheste til hospitalssenge.

 • Dommerstole til badminton.

 • Cykeltrailere.

 • Dele til gyllebeluftnings-anlæg.

 • Smede- og maskinarbejde.

Tagene til trappetårnene

Tagarbejde i 5. sals højde

Her var vi ved at sætte grå hår i hovedet på de lokale håndværkere, da de fandt ud af hvad vi var for nogle mennesker:

 • En Vvs-svend

 • En Vvs-lærling

 • En kleinsmedelærling

 • En elektriker

 • En elektronikmekaniker

 • En blikkenslager

Men sådan var det i det firma. Alle var nogle, som kunne lidt af hvert, hvad der gjorde firmaet i stand til at påtage sig mange forskellige opgaver.

Ny ejer og nye arbejdsområder

Udvidelse af biludstilling. Bdr. Risgaard, Århus

Glaspartier og mellembygning i glas. Udvidelse. Jydsk Telefons hovedkvarter i Slet

Frysehus på 28 gange 60 m med 12 m frihøjde over hele gulvarealet. Agri-Nordcold, Vejen

En af de mere specielle opgaver vi fik, var tagarbejdet på Norgesminde plejehjem i København. Det blev udført i galvaniseret plade med sort plastbelægning. Selve fremgangsmåden var den samme, som når man lægger et kobbertag.

Halvrundingerne over trappetårnene blev lavet hjemme på værkstedet. Resten blev lavet på stedet.

Barndom   Karup   Holckenhavn   Stålindustri   Ny Stålindustri   Metalbyg   Kildegården   El/montage