Da vi første gang hører om Saulus, var han til stede, da den første kristne; Stefanus, blev dræbt på grund af sin tro. Han blev stenet ihjel, og dem der gjorde det, lagde deres kapper ved siden af Saulus, så han kunne passe på dem. Og Saulus bifaldt mordet på Stefanus.

Hvem var denne Saulus. Han blev født i byen Tarsus i Kilikien (Øst Tyrkiet). Hans mor var jøde og hans far var romer. I følge jødisk tradition jøde, fordi han blev født af en jødisk kvinde. I følge romersk lov romersk statsborger, fordi han havde en romersk far.

Tilbage til "født på ny"   Født på ny oplevelser

Saulus - Terroristen som blev stoppet !

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Marianne   oplev2   oplev3   Saulus   Moderne

Marianne   oplev2   oplev3   Saulus   Moderne

  Stefanus stenes, Saulus ser på.

  Gamaliel underviser i Templet.

Saulus beskriver sig selv som lovkyndig og lovlydig farisæer, som overholdt alle de jødiske love og traditioner til punkt og prikke.

Han havde haft den bedste lærer, man kunne tænke sig. Den på den tid mest anerkendte og respekterede lovlærer, Gamaliel. Og for Saulus var alt andet end det, som han havde lært i Templet i Jerusalem, komplet utænkeligt og uacceptabelt.

Derfor kastede han sig ud i en voldsom kamp for standse den spirende kristne kirke. Det, de sagde og gjorde, var i den grad i strid med det, som han havde lært og troede på.

Saulus førte an i forfølgelserne af de kristne. De blev fængslet, pisket og tortureret. De blev stenet og halshugget. Saulus skyede ingen midler for at få udryddet de kristne. Han var nærmest i gang med noget, der ligner noget, som vi kender i dag. Nemlig noget i retning af terrorisme og etnisk udrensning.

Men for Saulus er det ikke nok at få ram på de kristne i Jerusalem og i Israel. På et tidspunkt befinder han sig på vejen til Damaskus i Syrien. Med sig har han en skriftlig tilladelse til at indfange alle kristne i byen og bringe dem i lænker tilbage til Jerusalem.

Men her slutter festen !!!

Men da de nærmer sig Damaskus, eksploderer verden pludselig i et hvidt lys foran Saulus. Han tumler om på jorden, total blændet af lyset.

Så lyder der en stemme, som siger: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?«

En forskrækket Saulus svarer: »Hvem er du, herre?«

Stemmen siger:: »Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre.«

Folkene, som ledsager ham, bliver lige så forskrækkede, da de hører stemmen men ikke ser nogen. De hjælper Saulus på benene, og de må lede ham ind til byen, fordi han stadig er blind. I tre dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak, men brugte tiden på at bede.

Efter tre dage taler Jesus til en mand, som hedder Ananias: »Rejs dig og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Sig til ham, at han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld.«

Da Ananias kommer ind til Saulus og begynder at sige disse ting, vender synet tilbage. Derefter bliver Saulus døbt.

Født på ny: Saulus døde - Paulus blev født !

Saulus eller Paulus, som han nu var begyndt at blive kaldt, begyndte straks at prædike i synagogerne. Han fortalte vidt og bredt om, at Jesus er Guds søn. Paulus blev stadig stærkere og satte jøderne i Damaskus til vægs, når han påviste, at Jesus er Kristus.

Jøderne blev rasende, og efter lang tids forløb traf de i fællesskab den beslutning at rydde ham af vejen. Men Paulus fik nys om deres plan. De holdt tilmed vagt ved byportene dag og nat for at kunne dræbe ham. Men en nat tog nogle af de kristne og firede ham ned fra bymuren i en kurv, og således slap han væk.

Han fik nu lov til at smage sin egen medicin. Han, der havde forfulgt andre for deres kristne tro, var nu selv den forfulgte. Men det lod han sig ikke standse af.

Han oplevede at blive sat i fængsel flere gange, at blive pint og tortureret, at blive pisket, at måtte flygte for at redde livet. Og i en by greb folkemængden ham og stenede ham. Derefter slæbte de ham uden for byen og smed ham der, i den tro at han var død. Men han overlevede.

  Paulus hjælpes på flugt.

Trods modgangen og trods de farer han udsatte sig for, så kunne Paulus ikke stoppe med at fortælle om sin tro på Jesus. Han blev bare ved og ved. Han var ikke til at standse.

Mange år senere ender Paulus i et fængsel i Rom, hvor han sidder i mange år på grund af nogle besynderlige anklager. Det ender med at han bliver dømt til døden og halshugget. Først da lykkes det at lukke munden på ham.

For med hans liv, som det er beskrevet i Bibelen, har han talt og taler stadig til mange millioner af mennesker verden over.

Hans liv beretter om, hvor radikalt et menneskes liv kan blive forandret ved at blive født på ny. Ved at møde Jesus, og få øjnene op for hvad Guds rige i virkeligheden er.

Hans møde med Jesus siger også noget om, hvor skrappe midler Gud nogle gange må tage i brug for at trænge igennem til os mennesker. Vi kan nogle gange være så tykpandede, at vi ikke kan eller vil forstå det. Så Gud må nærmest bruge åndelige panserbrydende missiler for at trænge igennem til os.

Det kan godt være, at han har haft tusinde spørgsmål til den gode Ananias, da han har fået sit syn igen. Men jeg tror ikke, at Paulus, hverken den gang eller senere i livet, har tvivlet på de grundlæggende sandheder om Guds rige, eller om hvem og hvad Jesus er.

Og det har været motivationen og drivkraften for alt, hvad han har gjort resten af livet.

Lukke og lukke...., det er så meget sagt !

Tilbage til "født på ny"   Født på ny oplevelser