Tilbage   Nyt baghus   Kælder   Vinduer m.m.   Stueetage   Tag   Udenom

Gammel tyskerbarak viger pladsen.

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Den forrige ejer af stedet havde fået et udhus, der havde stået på hans fætters grund. Det var en barak fra krigens tid, hvor tyskerne havde haft en luftmeldepost ved Pårup.

Den var opført af nogle vægelementer, der bestod af to lag brædder med papirssnuller imellem som isolering. Over samlingerne mellem elementerne var der slået brædder, for at holde det hele sammen.

Nu var det hele så råddent og gennemgnavet af mus og rotter, så jeg rev det og en gammel garage ned for at give plads for et nyt baghus.

Den 10. august 1975 var det meningen, at der skulle graves grund. Om morgenen kom min far med landmålervognen fra det byggefirma i Sønderjylland, som han var ansat i.

Vi fik godt nok sat grunden af, men vi opgav at grave (det var meningen, at vi ville grave med håndkraft). Det var så varmt, at vi satte os i skyggen resten af dagen. I radioen hørte vi om flere mark- og hedebrande, og flere gange hørte vi udrykningskøretøjer. Men vi så ingen røg, selv om to af stederne var ret tæt på os. Det var simpelthen så tørt, at det brændte uden at der kom røg.

Senere på dagen blev det meddelt. at man i Holstebro havde målt ny varmerekord på 36,4 grader. Så der var ikke noget at sige til, at vi syntes, at det var varmt.

Ugen efter fik jeg selv garvet grunden og gik i gang med at støbe grunden til det, der skulle blive et hus på 68 m2.

Jeg arbejdede på dette tidspunkt på Flyvestation Karup, hvor jeg havde weekend- og døgnvagter. Det betød også, at jeg havde mange afspadseringer. Derfor kunne jeg i perioder arbejde ret koncentreret på huset.

Jeg lavede så vidt muligt alt selv, for at det skulle blive så billigt som muligt

Da grunden var færdighærdet, kom min far igen. Denne gang med stålspær, som var fremstillet hos firmaet i Sønderjylland.

Dem fik vi rejst, og så var jeg klar til at komme i højden.

Kunne det virkelig betale sig at bruge stålspær til så lille et hus. Ja, bl.a. på grund af den øgede frihøjde midt i huset i forhold til almindelige gitterspær, så kunne jeg reducere væghøjden med ca. 40 cm.

I lære som murer.

Hjemme havde jeg prøvet at mure en dør eller et vindue til, når vi byggede om. Men jeg havde ikke før prøvet at mure et helt hus fra grunden, så det skulle jeg til at lære mig selv.

Et par år før havde jeg hjulpet en arbejdskollega, da han byggede hus i Silkeborg. Den dag murerne kom og begyndte på ydermuren, fik jeg ikke hjulpet ret meget, fordi jeg havde travlt med at kigge dem over skuldrene, for at se hvordan de bar sig ad.

De brugte f.eks. jernskinner med hakker i til murersnoren (patenthjørner) til at mure efter. Det efterlignede jeg ved at tage et par høvlede bjælker og at markere skifterne med blyantsstreger og søm. Så jeg kom simpelthen i gang ved, på min egen måde at kopiere det jeg havde set dem gøre.

Som det første gik jeg i gang med bagmur og skillerummene. Jeg murede det hele i 11 cm. lecablokke.

Halvdelen af huset var et stort rum, som skulle bruges til værksted. Den anden halvdel var delt i tre rum: Det ene skulle være hunderum, det andet "lager" og det sidste cykel- og redskabsrum.

   
   

Tilbage   Nyt baghus   Kælder   Vinduer m.m.   Stueetage   Tag   Udenom