Det var med stor sorg, at jeg fik meddelelsen om, at Ludvig Karlsen var død. Jeg fik hele sidste weekend rapporter om situationen, og fik sendt mine hilsener tilbage. Jeg var således forberedt på at livet ebbede ud for Ludvig Karlsen. Alligevel er savnet og tomrummet stort.

For Ludvig Karlsen var et stort menneske. Og han har stået i spidsen for et arbejde af usædvanlig stor samfundsmæssig betydning. Derfor fandt vi i Regeringen det rigtigt at hædre hans minde gennem at begravelsen sker på Statens bekostning.

Jeg hilser fra Regeringen og takker for Ludvig Karlsens mangeårige indsats for misbrugere og andre som befinder sig nederst på samfundsstigen. Samtidig tillader jeg mig at give denne hilsen et mere personligt præg, da jeg har haft glæden af at kende Ludvig i ca. 20 år.

Jeg blev nemlig fascineret af Evangeliecenteret og Lise og Ludvig Karlsens arbejde helt fra jeg var med til en af deres første landskonferenser i midten af 80'erne. Som uddannet præst i Den Norske Kirke, og med en anden kirkelig baggrund end Pinsekirken, blev jeg alligevel fascineret af den direkte og frigjorte stil og den mødeform jeg her fik erfaring med. Men allermest blev jeg berørt af den hjertevarme og omsorg for de svagest stillede som lå bag. Jeg deltog efterhånden i  flere konferenser og møder i Evangeliecenterets regi. Jeg spøgte ofte med Ludvig omkring det, at han ville bruge en ”tør statskirke-præst” som mig i sin virksomhed. Men det var til gensidig glæde.

Jeg fik også stærke møder med flere af dem som har fået hjælp og et nyt liv gennem det uegennyttige arbejde som bliver drevet af Evangeliecenteret. Det f.eks. at opleve flere af disse komme til andagter i Stortinget, og fremføre deres vidnesbyrd om Jesus og deres nye liv, bevægede mange af os. Vi så at det strålede ud fra disse ansigter, som var stærkt prægede af et hårdt liv med misbrugets hærgen.

Evangeliecentrenes virksomhed voksede, og jeg blev efterhånden overbevist om at dette var af så stor samfundsmæssig betydning, at det fortjente statsstøtte.  Det var en glæde at få gennemført en beslutning om dette. Jeg glemmer endnu ikke, da jeg ringede til Lise og Ludvig lige før Juleaften, efter at vi ved den såkaldte salderingen af budgettet ved årets afslutning havde fået føjet den første beskedne statsstøtten ind. Ludvig blev næsten tavs, og nævnte det flere gange som en af de største julegaver han nogensinde havde fået.

Som vi alle ved havde Ludvig en personlig baggrund som gjorde at han fik en speciel kontakt med de misbrugsskadede og udstødte i samfundet. Han gik ind i Oslos fængsler og bevægede hjerterne på nogen af de hårdeste af de indsatte. Han opsøgte de sønderslåede sprøjtenarkomaner og de alkoholiserede. Derfor er det mange som sørger i dag, både på Plata og ved Eika ved Akerselven her i Oslo og andre opholdssteder for vanskeligstillede.

Ludvig blev et forbillede for dem. Han vidste hvordan et menneske kan rejse sig og forandres fra at være en udgiftspost til at blive en indtægtskilde på de offentlige budgetter. Men først af alt var det kærligheden til medmenneskene som drev ham, ud fra hans egen kærlighed til sin Herre og Frelser. Selv var Ludvig et levende vidnesbyrd om kærlighedens genskaberkraft.

Det er usædvanligt at en tidligere kriminel og misbruger får Kongens fortjenstmedalje i guld og får en begravelse på Statens bekostning. Men nu var Ludvig Karlsen  jo også et usædvanligt menneske. Gennem dette har vi ønsket at markere også den samfundsmæssige betydning af at mennesker bliver oprejst til et nyt liv.

Det faldt altid naturlig at snakke om Lise og Ludvig sammen. De var ét, ikke bare som ægtepar , men også i den fælles gerning de stod i. Nu er Ludvig flyttet højere op, som han gerne selv sagde det. Ingen kan erstatte ham. Men der er mange som vil stå videre sammen med dig, Lise, og de øvrige medarbejdere i Evangeliecenteret for at drive denne værdifulde virksomhed videre.

Det er også den bedste måde hvorpå vi kan hædre Ludvig Karlsens minde.

Jeg lyser fred over Ludvig Karlsens gode minde.

Statsminister Kjell Magne Bondevik,
Trefoldighedskirken, 26. marts 2004

KILDE: Statsministeriets hjemmeside.

Tilbage

Mindeord af Kjell Magne Bondevik

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Tilbage