Starten på Nærcaféen.

Misbruger   Nærcaféen   Keld   Hjælp mig   Sønderholm   Evangeliecentrene   Ludvig   Forvandling

Opsøgende arbejde i Odense.

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Efter at have haft til huse i Annasholmsgade i et af Odenses villakvarterer, flyttede Pinsekirken midt i 1990'erne til Østergade.

Herved kom kirken til at ligge i et af de mest belastede områder 150 meter fra Ridehusgade, som er kendt som Odenses luder- og pushergade.

De ny lokaler, et tidligere tæppelager, kom ud over kirkesal, børnerum, bogsalg og kontorer til at rumme et café-torv med plads til over 100 mennesker. Ved siden af dette et storkøkken.

i 1996 fik et af kirkens medlemmer, Monna, på hjerte at gøre noget for misbrugere, prostituerede og hjemløse m. m.. Hun gik til kirkens præst og bad om lov til at benytte café- og køkkenområdet hver fredag aften og invitere på et måltid varm mad og kaffe.

Monna og en lille håndfuld mennesker begyndte nu at gå rundt i byen til de steder, hvor misbrugerne  og andre holdt til for at invitere dem til kirken. Det blev starten til det der i dag er kendt som Nærcaféen.

I starten var der mange gange kun 2-3 gæster pr. aften. Det er vokset til at der i dag er et gennemsnit af ca. 30 gæster pr. aften.

Formålet med Caféen er ikke kun at give mad til og hygge om brugerne. Det overordnede mål er at opmuntre og motivere dem til at komme ud af den situation, de befinder sig i. Dernæst at vise dem vejen til at gøre det.

Ved sommerferiens start 2004 blev det opgjort at 35 af brugerne har gennemgået et rehabiliteringsprogram og har fået et nyt og godt liv. Blandt dem er "Røde Keld".

Monna er ikke længere med i café-arbejdet, men er ansat som støtte-kontakt person/opsøgende gademedarbejder tilknyttet Paraplyen i Odense. Støtter og hjælper særligt isolerede alkoholikere i Odense.

Kelds "hjem" - Kongens Have i Odense.

Keld ser lyset.

Annasholmsgade

 

Pinsekirken i Odense

Men til Kelds store overraskelse kommer Monna lige hen til ham, og begynder at tale til ham mens han sidder der med nålen i sig.

Hun fortæller om Caféen og inviterer på mad. Hun siger, at han kan få hjælp til at komme ud af sit misbrug. Det afviser han. Ingen kan hjælpe ham. Han har været i behandling så mange gange. Det virker ikke.

Det ender alligevel med, at han siger ja til at følge med Monna tilbage til Pinsekirken. Ganske vist med den bagtanke, at så kunne han da altid stjæle hendes penge.

Men sådan skulle det ikke komme til at gå. Tværtimod. Keld får foræret 100 kr., da han forlader kirken igen.

 1996 var Kelds hjem noget plastic spændt op mellem nogle gyvelbuske bag den daværende friluftsscene. Han havde haft eget firma, familie og fart på tilværelsen. Nu var det hele smuldret p.g.a. hans misbrug.

En dag sad han der med de sørgelige rester af sit liv og forberedte sig til at tage den næste sprøjte. Da så han Monna komme gående hen imod sig. Normalt ville folk med alle tegn på væmmelse gå en stor bue uden om en narkoman i den situation.

Nu går det så ud på at finde et behandlingssted til Keld. Først går turen omkring Odense Kommune, nærmere betegnet "Garvergården", for at få en bevilling til at komme i behandling.

Det er ikke særlig opløftende. Han har været af sted så mange gange før, så man vil ikke give ham flere chancer. Man  har nærmest et skuldertræk til overs for Keld. Snart 40 år og dyb afhængig narkoman. Så dør han nok snart, og så er man over det problem. Dette bliver ikke sagt med ord, men det ligger ligesom i luften.

En kontakt til Elin Engell-Hansen på det nystartede Sønderholmcenteret ved Limfjorden resulterer i, at hun er villig til at tage Keld ind, selv om han ikke har økonomien i orden. Hun tror på, at når først de ser forandringen med Keld, så skal bevillingen nok komme. Og det kommer til at holde stik.

Det næste problem var at få Keld kørt til Sønderholm. Det var her jeg kom ind i billedet i forhold til Café-arbejdet. Uden bevilling ville kommunen ikke sørge for transport. Derfor ringede Monna til mig og spurgte, om jeg ville køre for dem i min bus. Det blev starten på mit arrangement i arbejdet med misbrugere.

Erik og Elin Engell-Hansen

Det blev starten på omkring 3 måneder, hvor Keld var fast gæst i Caféen.

 Fredag aften var der ungdomsgudstjeneste i kirkesalen, samtidig med at der var spisning på café-torvet. Den gamle musiker Keld blev draget af den glade lovsangsmusik, og han sneg sig ind på bageste række for at lytte.

 Det bliver til at han tilbringer mere og mere tid til gudstjenesterne og han begynder at lytte med på prædikenerne, og lidt efter lidt gør det han hører sin virkning. (For Guds ord er levende og virkende  og trænger så dybt ind, at det  gør sig til dommer over hjertets tanker og meninger. Brevet til Hebræerne, kapitel 4, vers 12).

Efter 3 måneder siger Keld pludselig en dag, at nu ved han, hvordan han skal komme ud af sit misbrug,

Kirkesalen

 

Kelds Bænk i Kongens Have

Friluftsscenen var her

Misbruger   Nærcaféen   Keld   Hjælp mig   Sønderholm   Evangeliecentrene   Ludvig   Forvandling