PERSONLIG BESKRIVELSE 

Horisontal linie

En dag, medens jeg arbejdede ved Ørbæk Stålindustri, stod vi nogle stykker og talte sammen. Jeg sagde, at jeg ikke kunne huske, hvornår jeg sidst havde fremstillet noget, som var blevet leveret ud af porten.

Hertil sagde en af kollegerne: ”Det, som du gør, er jo mindst lige så vigtigt. At du hele tiden sørger for, at alt det, som vi andre går og laver, er i orden.

(Hvordan kom det til udtryk).

En dag kom chefen med en pose øl. Han sagde, at nu havde han fået den endelige byggerapport for opførelsen af Odense Banegårdscenter. Vi havde ikke fået nogle bemærkninger, hverken for kvaliteten af de leverede konstruktioner, for kvaliteten af montagearbejdet eller for overholdelse af leveringsterminer. Og nu havde han set rapporten igennem to gange for at være sikker. Vi var det eneste af de firmaer, som havde været med til opførelsen af Banegårdscenteret, som ikke havde fået bemærkninger.

En anden dag kom han igen. Han havde været til byggemøde, og bag efter havde han talt med folkene i montageteamet fra Grønbæk og Sønner, som opførte byggeriet. De havde fortalt, at  når de skulle af sted for at montere noget fra Ørbæk Stålindustri, så var der som regel en særlig, nærmest euforisk stemning i teamet. Og det var fordi, at de vidste, at nu skulle de i gang noget, som bare passede. Det bare var at samle det fra en ende af. Ikke noget med at myre og mase og rette fejl og lave om, som det ellers var almindeligt når det kom andre steder fra.

Min styrke er ellers at få løst opgaver på tværs af alle former for faggrænser. Derfor vil jeg henvise til min hjemmeside, http://www.persweb.dk, hvor jeg viser noget af det, som jeg har beskæftiget med i "MIT ARBEJDSLIV", og viser noget om mine interesser gennem mit "FRITIDSARBEJDE".

  59 år, gift, ikke ryger, bosat i den sydlige del af Odense kommune.

UDDANNELSER

Horisontal linie

Nørrevold Skole, Nyborg
Uddannelsesniveau: Folkeskole (9./10. klasse)
Retning:  
Tidsperiode: 1957 - 1967
Navn på uddannelse: Realeksamen.
 
Flyvevåbnets Konstabelskole
Uddannelsesniveau: Erhvervsuddannelser
Retning: Jern, metal og elektronik
Tidsperiode: 1967 - 1972
Navn på uddannelse: Elektronikmekaniker, svendebrev.
 
Flyvevåbnet, AMU, Teknisk Skole, JTI.
Uddannelsesniveau: Andre kurser og uddannelser
Retning: Elektronik
Tidsperiode: 1969 - 1984
Navn på uddannelse: Specialkurser, div. elektronik, farve-TV. Digitalteknik og edb.
 
Specialarbejderskoler, JTI.
Uddannelsesniveau: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser)
Retning: Jern og metal
Tidsperiode: 1969 - 1984
Navn på uddannelse: Gas- og iltsvejsning. Elektrodesvejsning. Drejning og fræsning.
 
Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg
Uddannelsesniveau: Erhvervsuddannelser
Retning: Jordbrug og dyrepleje
Tidsperiode: 10/1983 - 06/1984
Navn på uddannelse: Driftsleder (Grønt bevis).
 
Gartnerihøjskolen Vilvorde
Uddannelsesniveau: Andre kurser og uddannelser
Retning: Gartneri og jordbrug
Tidsperiode: 10/1984 - 12/1984
Navn på uddannelse: Dyrkning af grøntsager på friland
 
Teknisk Skole
Uddannelsesniveau: Andre kurser og uddannelser
Retning: Jern og metal
Tidsperiode: 1992 - 1992
Navn på uddannelse: Svejsecertifikat, MAG-rørtråd.
 
ErhvervsCenter Odense (nu Arista)
Uddannelsesniveau: Andre kurser og uddannelser
Retning: Handel og markedsføring
Tidsperiode: 03/2000 - 08/2000
Navn på uddannelse: Iværksætterkursus.
 
AMU-Fyn
Uddannelsesniveau: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser)
Retning: Jern, metal og lager
Tidsperiode: 04/2002 - 07/2002
Navn på uddannelse: Montageforløb Riegens. m. bl.a. truckcertifikat (har 10 års truckerfaring)
 
OTS.
Uddannelsesniveau: Andre kurser og uddannelser
Retning: IT og datakommunikation
Tidsperiode: 02/2002 - 03/2003
Navn på uddannelse: Pc-kørekort (aftenkursus).
 

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

Horisontal linie

Elektronikmek/radartekniker (Overkonstabel)
Arbejdsgiver: Flyvevåbnet
Tidsperiode: 1967 - 1984, svendebrev 1972.
Beskrivelse:

Reparation og vedligeholdelse af udstyr. Med i vagtturnus. Ansvar for oplæring af lærlinge. Ansvar for modifikationer og nyinstallationer inkl. dokumentation. Sidst 5 år værkførerassistent.

Fra sidste personelbedømmelsesskema fra min tid i Flyvevåbnet.

Altmuligmand
Arbejdsgiver: Holckenhavn Godskontor
Tidsperiode: 2 perioder - 1985-1991
Beskrivelse:

Reparation og vedligeholdelse af bygninger og maskiner. Vicevært for ca. 30 udlejningsboliger. Totalrenovering af 4 boliger. Opsyn med slottet og pasning af park.

Kleinsmed/værkstedsassistent
Arbejdsgiver: Ørbæk Stålindustri, Ørbæk Stålindustri og Metalbyg og Metalbyg, Nyborg
Tidsperiode: 2 perioder - 1986-1997
Beskrivelse:

Værkstedsassistent. Produktion af foderautomater og værktøjer til naturgasrør. Stålkonstruktioner. Ansvar for oplæring af lærlinge. Fremstilling af prototyper, skabeloner og specialværktøjer. Produktionsstyring. Kvalitetskontrol.

Kontormedhjælper/chauffør
Arbejdsgiver: Rehabiliteringscentret Kildegården
Tidsperiode: 2000 - 2001
Beskrivelse:

Skrivning af breve, fakturaer m.m.. Bogføring. Bygningsvedligeholdelse. Praktisk arbejde sammen med beboere. Kørsel m. beboere til sagsbehandler, læge m.m..

Produktionsmedarbejder
Arbejdsgiver: Riegens A/S
Tidsperiode: 2002 - 02.10.2003
Beskrivelse:

Fremstilling af kabler. Montage af vandtætte armaturer (ledningsrobot). Komponent-montage. Pakning.

Elmontør/smede- og maskinarbejder
Arbejdsgiver: Temp-Team (vikariater)
Tidsperiode: 18.11.2003 - 01.02.2008
Beskrivelse:

Tavle- og ledningmontage på kølemaskiner (13md.) og montage i frysebiler (5md.) ved Carlsen Europa A/S (Hjemis biler). Fremstilling af aluminiumprofiler (2½md.) ved Juliana Drivhuse. Opskæring af materialer til div. former for hospitalsudstyr ved Beka Fabrikation. Opskæring af isolationsmaterialer ved (21md) Exhausto A/S. Diverse korterevarende vikariater inden for metal og lager (truckkørsel).

Produktionsmedarbejder
Arbejdsgiver: Exhausto A/S
Tidsperiode: 01.02.2008 -
Beskrivelse:

Fastansat i forlængelse af ovennævnte vikariat. Opskæring af isolationsmaterialer. Programmering og indkøring af nyt anlæg til afbalancering af færdige motorsektioner (motor og ventilatorhjul i en samlet enhed). Med i team som fremstiller motorsektioner.

ANDEN ERFARING

Horisontal linie

Teknisk medarbejder.
Erfaring: Tema-TV
Tidsperiode: 1988 - 1997
Beskrivelse:

Først kamera, lys, lyd. Senere redigering. De sidste 4½ år leder af optagelse og billedmix (producer).

 
Nødhjælpsarbejder.
Erfaring: LATVIA
Tidsperiode: 1996 - 2004
Beskrivelse:

Står for pakning af containere. Har 2 gange været chauffør på ledsagebus (egen bus, 13 personers Fiat Ducato) til Letland.

 
Medhjælper.
Erfaring: Nærcaféen i Østergade.
Tidsperiode: 1996 - 2003
Beskrivelse: Madlavning, opvask. Kørsel m. misbrugere som skal i behandling.
 
Webmaster
Erfaring: Kildegården
Tidsperiode: 2002 - 2005
Beskrivelse: Har lavet og vedligeholdt Kildegårdens hjemmeside, www.kildegaarden.info.
 
Elev i 1 år/lydmand
Erfaring: Brande Bibelhøjskole
Tidsperiode: 01.1998 - 12.1998
Beskrivelse:

Indstallerede nyt lydanlæg i højskolesalen. Lydmand ved arrangementer. Chauffør og lydmand for skolens gospelkor rundt i Danmark.

 
Selvbygger
Erfaring: Krattet 29, Nedre Julianehede, Engesvang
Tidsperiode: 1979 - 1982
Beskrivelse:

Byggede hus på ca. 330 m2. Alt fra tegning og byggetilladelse over udførelse til ibrugtagningstilladelse. 99% selvbyg.

 

Pc-kvalifikationer

Horisontal linie

generelle færdigheder
  •  anvendelse af databaser på brugerniveau
  •  anvendelse af præsentationsprogram på brugerniveau
  •  anvendelse af regneark på brugerniveau
  •  anvendelse af tekstbehandling på brugerniveau
tekstbehandling
  •  tekstbehandling, Word
web-baserede færdigheder
  •  brug af elektroniske post- og kalendersystemer
  •  hjemmeside, vedligeholdelse
  •  internetsøgninger
  •  oprettelse af internetlinks

SPROG

Horisontal linie

Sprog - Niveau
 Dansk  -  Tale, læse og skrive
 Engelsk  -  Tale, læse og skrive
 Norsk  -  Læse
 Svensk  -  Læse
 Tysk  -  Tale, læse
 

KØREKORT

Horisontal linie

Kørekortstyper
A  B  C  D  BE CE DE

Villig til at bruge egen bil i jobbet.

Erfaring: Turistbus og egen minibus.(13 Personer)

Barndom   Karup   Holckenhavn   Stålindustri   Ny Stålindustri   Metalbyg   Kildegården   El/montage

Mit CV som det ser ud hos Jobnet + lidt ekstra.

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

 

Barndom   Karup   Holckenhavn   Stålindustri   Ny Stålindustri   Metalbyg   Kildegården   El/montage