I en gammel dansk sang lyder det:

På Tave bondes ager ved Birkende by,
der gik en lille plovdreng og sang under sky.
Han messed' som klerken og drev på treven hest:
"Gud give, Hans Plovkøring kunne blive præst!"

Tekst: B. S. Ingemann, 1843.  Melodi: Dansk folkemelodi

Birkende 1949

Birkende 1494

Starten  Anders  Ribe  Domkirken  Begivenheder  Holckenhavn  Stamtavle  Præsterne  Øvlerne
Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Min slægt og lidt historie.

Forbindelsen til Anders Sørensen Vedel og hele Vedel-slægten og videre tilbage til Hans Tausen går gennem min farfar.

Min farmor født Ane Marie Kirstine Jacobsen tilhører også til en slægt, som kan spores langt tilbage i historien, nemlig Øvle-slægten. Her kan der også sættes navne på mennesker flere hundrede år tilbage.

Slægten er dog meget ældre. De første kendte tegn på den er fra en runesten fra Slesvig-området, hvor navnet optræder i form af et slags mærke eller våbenskjold.

Øvle-slægtens våben, som det kendes i dag, daterer sig tilbage til 1470 til væbner Jes Persen i Malling. Jes Persens våben eller seglmærke er at se på et gammelt dokument dateret 9. august 1470,

En anden forbindelse til fortiden.

Aftrykket her er taget fra Øvle-slægtens Årbog 1969

Før i tiden sagde jeg tit og ofte, at jeg var født på Tave bondens ager ved Birkende by, når jeg blev spurgt om, hvor jeg kom fra. Det var noget, jeg nærmest gjorde i spøg, for jeg vidste ikke bedre. Men jeg skulle blive klogere.

På et tidspunkt modtog jeg nemlig en slægtstavle, som én i København havde lavet. Af den fremgik det, at der var en forbindelse, og at denne gik igennem Anders.

Jeg har gennem mit liv ved flere lejligheder oplevet, at min familie har været steder og med i begivenheder, som der står om i historiebøgerne, dog uden at de har været nævnt ved navn. Men de har været der og været med til at sætte deres præg på historiens gang.

Der viste sig at være en forbindelse !

at han var hofpræst hos Christian d. 4.

at han holdt en ret skrap ligprædiken over Frederik d. 2, hvor han sagde noget i retning af: "Det er sørgeligt at skulle sige det; men vor kære konge åd og drak sig selv ihjel. Lad være med at gøre ligeså."

at han var ledsager til Tycho Brahe under hans studier i Tyskland, og senere var hans hushovmester.

Senere når vi havde historie i skolen, lyttede jeg med særlig opmærksomhed, når jeg hørte om:

at han var den første, som oversatte Saxo's Danmarkshistorie fra latin til dansk.

På sine ture rundt i landet benyttede han lejligheden til at besøge kirker og arkiver, hvor han forventede at finde spor af slægten. Han nåede tilbage  til 1542,  hvor  en  mand  ved  navn  Anders Sørensen Vedel blev født.

Jeg har helt fra min tidlige barndom altid været bevidst om, at vi i familien betragtede denne Anders Sørensen Vedel som familiens stamfader.

Jeg havde imidlertid en farbror, der gik meget op i slægtsforskning. Han rejste rundt i landet som sælger af møbel- og gardinstoffer.

Umiddelbart ser det ikke ud til det, ud over at vi er født ca. samme sted med 450 års mellemrum.

Har en plovdreng og en landarbejderdreng fra Birkende noget til fælles ?

Det var her i et lille stråtækt bindingsværkshus jeg kom til verden i mellem jul og nytår 1949, og jeg blev døbt i Marslev kirke, som hørte til Selleberg.

Der skulle laves frugtplantage, og parret brugte et par år på at plante træer.

 1948 flyttede et ungt nygift par ind i en arbejderbolig ved godset Selleberg mellem Birkende og Marslev.

Hans Tausen

Opvokset på Tavsens gård  i Birkende lidt øst for Odense.

Hans blev ikke bare præst; men han blev en af dem, der indførte den Lutherske kirke i Danmark og blev en af de første protestantiske biskobber i landet.

Starten  Anders  Ribe  Domkirken  Begivenheder  Holckenhavn  Stamtavle  Præsterne  Øvlerne