Sådan gik det til, at jeg har fået sat mit tydelige fodaftryk på dansk vandresport, uden nogensinde at have gået en eneste kilometer.

Jeg sagde, at det var da ikke noget problem. Jeg tog et stykke papir og smed det ned på gulvet og satte min ene fod på det.

Så sagde jeg til ham, at nu var det bare at tegne rundt om min sko. Så lagde han sig ned på knæ og tegnede med en tusch rundt om skoen.

Jeg har arbejdet 17 år i Flyvevåbnet, heraf 15 år som radartekniker på Flyvestation Karup.

Der arbejdede jeg sammen med en seniorsergent, som gik meget op i vandresport, Han gik Hærvejsmarch, Neimegenmarch og lignende.

En dag vi var vagthavende teknikere sammen, kom jeg tilbage til værkstedet og fandt ham i færd med at tegne et eller andet. Jeg spurgte ham, hvad han var i gang med.

Han var med til at starte en vandreforening, der skulle hedde FODSLAW, og han havde en ide til et logo. Det var han ved at tegne. Det skulle være en skosål, som der stod FODSLAW neden under. Han kunne bare ikke få det til at ligne.

Et "virkeligt" fodaftryk !

Ud fra deres alder at dømme kan de meget vel have været i København for at studere på tidspunktet for svenskernes belejring. De har så deltaget i forsvaret af byen, og det vil sige, at de sandsynligvis har været under kommando af kaptajn Svend Poulsen. Denne er bedre kendt som Gøngehøvdingen i Carit Etlars gendigtning af begivenhederne i romanerne "Gjøngehøvdingen" og "Dronningens Vagtmester"

I 1661 bliver 5 brødre udnævnt til præster i fem forskellige kirkesogne i Sønderjylland. Det sker på foranledning af kongen og det skulle angiveligt være som en tak for deres indsats under svenskernes belejring i krigen et par år tidligere.

For konge og fædreland.

Starten  Anders  Ribe  Domkirken  Begivenheder  Holckenhavn  Stamtavle  Præsterne  Øvlerne
Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Min slægts fodaftryk i danmarkshistorien.

Starten  Anders  Ribe  Domkirken  Begivenheder  Holckenhavn  Stamtavle  Præsterne  Øvlerne