Her dukkede det mærke (våbenskjold) frem, som jeg kendte fra kobberstikket med Anders Sørensen Vedel.

Det der bl.a. overraskede mig var, hvorfor dette mærke som tilhørte en ikke adelsmand var taget med blandt våbenskjolde tilhørende kendte adelsfamilier.

Det satte også nogle tanker i gang i retning af, hvorfor det var med i en samling netop her på Holckenhavn.

En dag jeg gik gennem gangen begyndte jeg at studere disse våbenskjolde nærmere.

Normalt stod døren mellem salen og gangen åben. Derfor dækkede døren for de første felter. Derfor havde jeg ikke set, hvad der var malet der.

Nu lukkede jeg døren for at se hvad der var bag den. Jeg blev noget overrasket over, hvad jeg fik at se.

Midt i nederste etage i Riddersalsfløjen er der et rum som til daglig kaldes Flisesalen. Fra denne kan man komme til det, som kaldes Hjørnelejligheden, via en gang som kaldes Flisegangen.

Denne gang er forsynet med nogle vægpaneler. Der har en eller anden på et tidspunkt malet forskellige våbenskjolde i nogle af felterne

Jeg ved ikke om Anders har været på Holckenhavn på noget tidspunkt. Gennem sit arbejde som slotspræst og som kgl. historieskriver har han haft tæt forbindelse med kongen, men han døde samme år, som Ellen Marsvin købte slottet.

Anders Sørensen Vedels "våbenskjold".

Ellen Marsvin havde en datter ved navn Kirstine Munk. Hun blev gift med Christian den fjerde.

De fik en hel stribe børn sammen. Blandt dem var Eleonora Kirstine, som blev gift med Corfits Ulfeldt. De arvede Holckenhavn Slot, men mistede det fordi de deltog i et komplot mod kongen.

Det betød at de blev dømt for landsforædderi og blev fradømt ære og gods.

Det er den indirekte årsag til, at familien Holck i dag ejer slottet. Kongen overdrog nemlig Holckenhavn til Baron Eiler Holck nogle år senere.

Kirstine Munk og Christian d. fjerde.

Da hun overtog slottet bestod det kun af to fløje. Der var den nuværende hovedfløj og Riddersalsfløjen. Hun byggede to fløje mere, så slottet blev firefjøjet omkring en lukket gård.

Den ene af de nye fløje er Kapelfløjen, som indeholder en lille kirke, som er udstyret med et væld af udskåret træværk og vinduer med storslåede glasmosaikker.

Den sidste fløj er Portfløjen, som foruden hovedporten ind til slotsgården indeholdt portnerbolig, hushovmesterbolig og værelser til tjenere og piger.

Ude midt i slotsgården er der en brosten med bogstaverne EMS, og om det så er en af de gamle nøgler til slottet, så er "kodningen" af denne nøgle dannet af et E og et M.

En af de mere markante skikkelser i Holckenhavns historie er Ellen Marsvin. Hun var en meget handlekraftig dame og hun var en overgang en af landets største ejendomsbesiddere. Hun købte og ejede godser og herregårde i stort set alle egne af Danmark. Blandt disse var også Holckenhavn Slot.

Ellen Marsvin var en meget selvbevidst dame. Overalt på Holckenhavn er hendes navn eller navnetræk skrevet, malet, indhugget og udskåret.

Ellen Marsvin.

Her ses Gartnerhuset nederst i højre hjørne på et gammelt luftfotografi, på et tidspunkt hvor gartneriet var i drift med drivhus, urtehave og frugthave m.m.

Mit arbejde bestod blandt meget andet i at passe varmesystemet på slottet og i det hele taget at holde opsyn med alt på slottet fra kælder til kvist.

Det var et godt arbejde og et dejligt sted at bo. Gartnerhuset ligger et dejligt fredeligt sted med parken til den ene side. Med en lille sø kaldet Storedammen på den anden. Marker ned til stranden på den tredje side, og med den gamle køkkenhave (gartneriet) på den fjerde.

1. januar 1985 blev jeg ansat som altmuligmand på Holckenhavn Slot ved Nyborg. Det blev til i alt ca. 5 år, hvor jeg boede i Gartnerboligen, der ligger i et hjørne af parken.

Jeg har været ansat på Holckenhavn.

Starten  Anders  Ribe  Domkirken  Begivenheder  Holckenhavn  Stamtavle  Præsterne  Øvlerne
Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Spor af slægten på Holckenhavn.

Vejle Lokalarkivs hjemmeside findes en forklaring på betydningen af symbolerne, som er anvendt i Anders Sørensen Vedels ”våbenskjold”.

Det består af en cirkel,
I cirklen er indskrevet en ligesidet trekant,
Trekanten er delt i tre trekanter ved hjælp af linier fra hver spids til centrum.


I det ene trekant-felt ses et alter med flammer - i cirkelfeltet ud for et D - Deus - Gud.
I det andet trekant-felt ses et blomstrende træ eller gren - i cirkelfeltet ud for et S - Sanitas - Sundhed.
I det tredje trekant-felt ses en slange, der bider sig selv i halen - i cirkelfeltet ud for et T - Tempus - Tiden.


DST - Deus - Sanitas - Tempus -- Gud - Sundhed - Tiden.
Det er den korte version, i den lange stå der:


I 1. felt yderligere - Deum Sancte Timeto - Frygt Gud på hellig vis.
I 2. felt - Sanitatem Tuere Diligenter - Pas vel på sundheden.
I 3. felt - Tempus Dispensa Sapienter - Brug tiden klogt.

Starten  Anders  Ribe  Domkirken  Begivenheder  Holckenhavn  Stamtavle  Præsterne  Øvlerne