14 Markus og Karen Tausen ca. 1460.
Bopæl: Birkende, Fyn
Stilling: Jordbruger, smed.
13 HANS TAUSEN,   1494-1561                                    Kirkereformator, biskop i Ribe.                                          ANNA ANDERSDATTER         -1570
12 DORTHEA HANSDATTER TAUSEN,  1538-1601                 HANS LAUGESEN,  1530-1594                                        Biskop i Ribe.
11 METTE HANSDATTER LAUGESEN,  1562-1633                  ANDERS SØRENSEN VEDEL,  1542-1616                       Slotspræst, domherre i Ribe, kongelig historiograf.
10 LAUGE ANDERSEN VEDEL,  1592-1648                        Sognepræst i Skt. Catharinæ Kirke i Ribe.                         LISBET JOHANSDATTER MAURITIUS,  1596-1659
9 JOHAN LAUGESEN VEDEL,  1631-1692                        Sognepræst i Nustrup.                                                     DORTHEA ØLLEGAARD CLAUSDATTER AHLEFELDT,  1636-1726
8 LAUGE JOHANSEN VEDEL,  1665-1733                           Provst i Nustrup.                                                              BIRGITTE SOPHIE CHRISTENSDATTER ALLERUP,     1696-172?
7 JOHAN FREDERIK LAUGE VEDEL, 1724-1800                 Ejer af Gudumkloster, Nr. Vinkel og Bækmark ved Lemvig. MARIE MADSDATTER STABYE,  1722-1800
6 BERNHARD MATHIAS VEDEL,  1759-1819                    Sognepræst Marstal.                                                       ANNA MARGRETHE ELISABETH FOLTMAR,  1765-1822
5 JACOB LAGO MATHIAS VEDEL,  1799-1855                   Købmand og kirkeværge i Marstal.                                    JULIANE MARIE CATRINE JANSEN,  1800-1869
4 ANE MARGRETHE DORTHEA ELISABETH VEDEL,  1822-1901                                                                       SØREN SØRENSEN,  1809-1869                            Dyrlæge i Horne.
3 ANDREAS SØRENSEN, 1842-1911                             Bankkasserer i Svendborg.                                                HENRIETTA NONA NISSEN,  1847-1901
2 CARL NIKOLAI SANDERS (født Sørensen),  1883-1933 Forretningsfører i Århus.                                                    ANNA MARIE KIRSTINE JAKOBSEN,  1893-1975
1 KNUD SANDERS,  1922-1979                                            Frugtavler, landmand og tømrer på  Fyn.                             EVA ØLUND HANSEN,  1930-
0 PER SANDERS (mig),  1949-                                      Elektronikmekaniker, smed og  værkstedsassistent på Fyn. BIRGIT RASMUSSEN,  1960-
Starten  Anders  Ribe  Domkirken  Begivenheder  Holckenhavn  Stamtavle  Præsterne  Øvlerne
Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Til trods for den usikkerhed der er omkring dette spørgsmål, har jeg valgt at starte listen med Markus og Karen, så der i alt bliver 14 generationer, før vi når til mig.

Jeg har min egen teori med hensyn til, hvordan Hans kommer til at vokse op på Tavegården.

Det skete ofte, når en person fra de højere kredse havde gjort en pige gravid, at man klarede det på denne måde.

En mand, måske en karl på gården, fik en sum penge, der gjorde ham i stand til at købe en gård, der kunne brødføde en familie. Han skulle så til gengæld gifte sig med pigen, og udgive sig som barnet far.

Det kan være derfor, at Hans er beskrevet som søn af Markus Tausen, måske uden at være det.

Denne slægtstavle slutter med Hans Tausen. Jeg har altid hørt, at ingen med sikkerhed ved, hvem der er far til ham. Stort set alle eksperter er sikre på, at han ikke er søn af Tavebonden.

Der har været mange spekulationer om, hvem det kunne være. Bl.a. det at en almindelig bondedreng får en uddannelse som hans, hvor han studerer i Rostock, København, i Løwen i Holland og endelig i Wittenberg. En samlet uddannelse på ca. 8 år med rejser til de forskellige steder.

Mange teorier går på, at det er Hans Tausens rigtige far, der i al hemmelighed betaler for hele denne uddannelse.

Udarbejdet af Per Walther, København

Min slægtstavle.

Starten  Anders  Ribe  Domkirken  Begivenheder  Holckenhavn  Stamtavle  Præsterne  Øvlerne