En længsel.... - men efter hvad ?

 

At lære at kende dig er min længsel.

At lære at kende dig.

At træde nær ved, nær ved dit hjerte,

se hvem du virkelig er.

 

Du er min Far og jeg er dit barn,

jeg ved at du elsker mig.

At vær' i din nærhed, høre dig tale,

det er det bedste for mig.

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished
Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Hvad er det der med troen på Jesus?

Mange mennesker går med en længsel eller en tomhed inden i sig.

Det er en eller anden uforklarlig fornemmelse af, at der mangler noget i ens liv. Man kan oven i købet have en god familie, at godt job og alle materielle goder. Men det er alligevel som om, der mangler noget.

Livet er tomt og på en måde meningsløst. Hvorfor er jeg her? Hvad er formålet? Hvad er formålet, hvis det hele er slut, når jeg dør? Der må da være noget bag efter - eller hvad?

Mange mennesker har et liv, hvor de oplever en stor indre smerte.

De har været gennem ting i deres liv, der har gjort ondt. De har følt sig svigtet eller trådt på. De har ikke fået kærlighed og accept. Man har uro og angst. Ens indre er et følelsesmæssigt kaos. Der er depression og måske selvmordstanker.

Er der slet ingen, der elsker mig? Er jeg virkelig ikke god nok til, at der er nogen, der vil elske mig? Skal mit liv blive ved med at være et helvede? Var jeg ikke bedre tjent med at være død?.

Den ubevidste længsel !!!

De to små vers her udtrykker noget af det, som det hele drejer sig om.

Det de inderst inde savner er lære Gud at kende, og se hvem han virkelig er. At opleve ham som den kærlige far, han virkelig er. At opleve den fred, som det giver at være i hans nærhed. Den fred han lover hyrderne på marken den nat, hvor Jesus blev født i Betlehem. Der synger englene for dem:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker som har Guds velbehag!

Hvordan får du så Guds velbehag, så du kan få den fred, og opleve dig elsket som du er.

Ja, hvert menneske er unikt og forskelligt fra alle andre, så der er ikke to, der oplever det på den samme måde. Jeg vil her fortælle, hvilken plads troen har haft i starten af mit liv, og hvordan min vej har været til den tro, som jeg har i dag..

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished