En mand ved navn Nikodemus er en af de første, som over for Jesus giver udtryk for, at han ikke forstår, hvad det med Jesus og Guds rige er for noget.

Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« (Kan ikke fatte og forstå, hvad Guds rige er for noget).

Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« (Nu er den gode Nikodemus for alvor forvirret).

Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny«.

Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til?« (Nikodemus forstår stadig ingenting).

Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke dette?« ( Jeg ser for mig, Jesus se hovedrystende på ham og sige: »Kære ven. Du har læst og studeret Bibelen hele dit liv. Du underviser oven i købet andre i den. Og du har ikke selv fattet en brik af det hele«.

Nikodemus var lovlærer og medlem af Rådet. Det vil sige, at han var noget, der svarer til universitetsprofessor og medlem af Folketinget. Han var altså en højt uddannet mand med en fremtrædende post i samfundet. Men al hans klogskab og lærdom gavnede ham ikke. Han kunne simpelt hen ikke med sin forstand regne det ud, det med Guds Rige.

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished

Jeg sagde "Ja", og hvad så ?

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Hvorfor måtte jeg (og må du) fødes på ny ?

  Nikodemus kommer til Jesus i en sen nattetime.

Forstå  <   kontra   > Tro !

Her er vi ved sagens kerne. Vi mennesker er sådan indrettet, at vi helst vil forstå tingene med vores forstand.

Men Guds tankegang og Guds måde at gøre tingene på er så anderledes, at vi kommer til kort, hvis vi prøver på at forstå og fatte det med vores forstand. Det er på mange måder så ubegribeligt og....utroligt..., at det ikke er til at tro på. Der må ske noget specielt.

Bibelen siger, at mennesket, du og jeg, ikke er i stand til at tro af os selv. Gud er nødt til at give os evnen til at tro. Give os den som en gave. Og det er her, at "fødes på ny" kommer ind i billedet.

Det var det, der skete for mig !

Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd.

Det, der er født af kødet, er kød. Da du blev født, eller kom til verden, blev du "født af kødet". Det vil sige, at du fik et fysisk legeme, med de forudsætninger du behøver for at leve og begå dig i den fysiske verden. Og forudsætninger for at kunne forstå hvordan den fysiske verden fungerer.

Når Jesus siger: »I må fødes på ny«, taler han om at blive "født af Ånden". Det han siger er, at du bliver nødt til at blive født en gang til, men denne gang åndeligt, for at få de forudsætninger du behøver for at begå dig i den åndelige verden. Og forudsætninger for at kunne forstå hvordan den åndelige verden fungerer.

  En hvid due - symbolet på Guds Helligånd, som er budbringeren mellem Gud og mennesker.

Jeg fik kort sagt troen på Gud. Og det bringer mig tilbage til det sted (på siden "Troen"), hvor jeg fortæller dig om den fred, som englene lover hyrderne på marken. De synger: "Fred på jorden til mennesker, som har Guds velbehag". Og jeg stiller spørgsmålet på dine vegne: "Hvordan får du Guds velbehag".

Bibelen svarer kort og præcist: "Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham".

Det vil sige, at der kun er én måde at behage Gud på, og det er ved at tro på ham. Og det er umuligt at tro på ham uden at være født på ny, for ellers kan man ikke forstå noget som helst af det hele. Så er du i samme situation som stakkels Nikodemus.

Hvordan bærer du dig så ad med at blive født på ny. Ja, som jeg skriver på siden "Troen" er alle mennesker unikke og forskellige, så det er ikke til at give en nøjagtig opskrift på. På siderne "Opvæksten", "Min Vej" og "Mødet" giver jeg dig en beskrivelse af, hvordan det lykkedes for mig.

Men andre mennesker kan fortælle helt andre "født på ny oplevelser".

 

Ja, det var det, der skete for mig, den søndag eftermiddag jeg sagde ja til Jesus. I mødet med Ham.

Det der gjorde, som med at knips med en finger, at jeg fik en fast overbevisning om, at alt det der står i biblen, er sandt.

Jeg fik en forståelse af, hvem Gud og Jesus er, og hvilken betydning Jesus' død og opstandelse har for mig. Hvilken betydning det har for mig og for dig og for alle mennesker, at Jesus er Guds søn og Verdens Frelser.

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished