Omkring 1981 lærte jeg en pige fra Nørresundby at kende. I de næste 10 år besøgte jeg hende jævnligt. Hun havde det sådan, at et øjeblik så var en ting det eneste saliggørende, og nogle måneder efter var det ikke noget. Så var det noget andet hun gik op i.

F.eks. begyndte hun at springe i faldskærm. og så var det det helt store nogle måneder. Men så holdt hun op med det og startede på noget andet.

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished

Sådan blev jeg ledt på sporet.

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

  Apostolsk Højskole, Kolding

Opmærksomheden blev vagt.

På et tidspunkt fortæller hun, at hun er blevet kristen. Jeg tænker, at det er nok bare en af hendes ideer, og at det nok går over om nogle måneder lige som det plejer.

Men det gjorde det ikke. Hun blev ved, og i starten af september 1987 bestemte hun sig for at tage på Apostolsk Højskole i Kolding, som er en bibelhøjskole.

Hun snakkede meget med andre om det med troen, men til mig sagde hun ikke noget. Senere fortalte hun, at hun ikke havde sagt noget til min, fordi hun ikke regnede med at det ville nytte noget med sådan en jordbunden en som mig.

Men der først i september da jeg besøgte hende, sagde hun dog en ting. Man havde i mange hundrede år undret sig over, hvad et bestemt skriftsted i bibelen betød. Det står i Johannes Åbenbaringen kapitel 3, vers 16-18 og lyder sådan:

Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

Hvordan kunne det kontrolleres, om man var en af dem, som måtte købe eller sælge, uanset hvor i verden man var.

Her gav det et gib inde i mig. Det vidste jeg godt. For når alle computere i hele verden blev koblet sammen i et stort netværk, ville det være muligt at kontrollere, om man var en af de godkendte, eller en af dem der stod uden for.

Jeg får vist nogle ting.

Det blev starten til nogle måneder, hvor der skete noget ret specielt for mig. Jeg boede ude på landet lidt uden for Nyborg, hvor jeg havde lejet en lejlighed på en gammel gård, som tilhørte en af mine gamle flyvevåbenkammerater. Jeg havde arbejdede ved Ørbæk Stålindustri på det tidspunkt.

Det er svært at forklare helt præcis, hvad der skete. Men samtidig med at jeg arbejdede og lavede andre daglige ting, så kørte der ligesom en film for mit indre blik.

Jeg fik vist mit liv. Først i slowmotion og i meget grove træk. Så startede det for fra igen og igen, og for hver gang kom der flere og flere detaljer på.

Efterhånden begyndte alle de ting jeg havde haft med at gøre i mit liv at blive sorteret. De blev delt op i 3 grupper:

  1. Ting jeg havde foretaget mig, men som egentlig havde været mig imod.

  2. Ting som jeg havde et neutralt forhold til.

  3. Ting som virkelig betød noget for mig.

Efterhånden begyndte der også at tegne sig et billede af et mønster. Jeg havde igen og igen været gennem nogle ting og stået foran nogle opgaver af nogle bestemte typer.

Det virkede, som om jeg var blevet ledt af en eller anden gennem disse ting, fordi jeg skulle trænes og oplæres i nogle specielle opgaver. Eller have udviklet nogle specielle evner. Det virkede overhovedet ikke tilfældigt på nogen måde. Tvært imod virkede det meget planlagt og målrettet.

En af tingene var en evne til umiddelbart at gøre det rigtige, når jeg stod i en ny situation eller over for en ny og uventet opgave.

En anden evne var at kunne se sammenhængen i ting, som andre mennesker ikke kunne se sammenhængen i. (I august 1990 var jeg på et kursus på Apostolsk Højskole. Her kom en københavner, som ikke kendte mig, med et ord til mig. "Du har fået en evne til at se hen over. Til at se om bag ved. Til at se ting som er skjult for andre mennesker".)

Hele denne proces varede fra først i september til sidst i november, hvor det kulminerede søndag d. 27. november 1987, hvor den, som havde ført mig igennem alt dette, kom og henvendte sig til mig.

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished