Brahetrolleborg Kirke

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished

Hvor var troen i starten af mit liv ?

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Jer er født på Godset Selleberg mellem Marslev og Birkende, og jeg blev barnedøbt i Marslev kirke.

Grunden, til at jeg blev døbt, er udelukkende tradition. Jeg er opvokset i et hjem, hvor mine forældre var overbeviste ateister. D.v.s. at de hverken troede på Gud eller Fanden, nisser eller trolde, spøgelser eller noget som helst andet overnaturligt.

Derfor ved jeg, at der ikke lå nogen tro til grund for, at jeg blev døbt.

 Marslev Kirke

Da tiden kom, hvor jeg skulle konfirmeres, var jeg inderst inde meget stærkt imod det. Konfirmation betyder bekræftelse, og det betød, at jeg selv skulle sige ja til det, som mine forældre havde sagt ja til på mine vegne i dåben.

Jeg havde en følelse af ikke at være døbt, og jeg kunne derfor heller ikke bekræfte dåben.

Men vi boede i et lille landsbyområde, hvor alle kendte alle, og hvor det var vigtigt ikke at falde udenfor. Og jeg vidste, at der ville blive set skævt til mine forældre, hvis jeg ikke skulle konfirmeres.

Derfor sagde jeg ikke noget til mine forældre og blev konfirmeret som alle mine kammerater i Brahetrolleborg Kirke.

  Konfirmandholdet foran præstegården

Ingen grundlag for tro hjemmefra.

En slags "barnetro".

Lige fra omkring konfirmationen og langt op i livet havde jeg det sådan, at jeg følte, at jeg ikke var døbt og konfirmeret. Den dåb og den konfirmation var noget mennesker havde fundet på.

Hvis det med Gud var rigtigt, så måtte det være sådan, at hvert enkelt menneske havde kontakt med Gud.

Hvordan jeg har fået fat i det, ved jeg ikke. Men langt senere i livet, da jeg begyndte at læse i bibelen, gik det op for mig, hvor lidt nyt jeg fandt. Hvor grundigt min lærerinde i grundskolen, fru Brun Jespersen, havde lært os bibelhistorie.

Senere, da jeg selv havde fundet vejen til troen, blev jeg spurgt, om jeg havde kristne i familien, nogen som havde bedt for mig. Da kom jeg til at tænke på fru Brun Jespersen. Både hvor grundigt hun havde lært os bibelen, og også måden hun var på.

Det fik mig til at tænke, at hun må have været kristen, og hun har garanteret også bedt for os børn. Der skulle bare gå næsten 30 år, før bønnen bar frugt for mit vedkommende.

Der skulle gå helt hen til september 1987, før der skete noget, som ledte mig på vejen til at finde kontakten med Gud.

  Hågerup Skole 1959: 1. og 2. klasse sammen med fru Brun Jespersen

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished