Flemming Kofod-Svendsen

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished

Følge af være født på ny - vished om frelsen !

Toppen af siden          Forsiden          SEND EN MAIL TIL MIG.

Fred midt i tsunami-katastrofen.

I forbindelse med tsunami-katastrofen i Sydøstasien, hvor han mistede sin søn og sin svigerdatter og to børnebørn, blev tidligere minister Flemming Kofod-Svendsen ved flere lejligheder interviewet til aviser og på TV.

Her gav han gang på gang udtryk for, at troen var det, som bar igennem, når det var svært. Han fik spørgsmålet om, hvordan han havde det med Gud og troen. Kunne han ikke blive vred på Gud over, at de sådan var blevet taget fra ham.

Jo, det kunne han. Han havde været gennem hele følelsesregistret: Vrede, spørgsmål, fortvivlelse, sorg og savn. Og savnet ville nok blive ved med at være der i større eller mindre grad.

Men det, der midt i det hele, gjorde det til at bære. Det der gjorde at fortvivlelsen ikke tog overhånd. Det der gjorde at der var fred midt i kaos, det var den faste tro på Gud. Den faste tro på og overbevisning om, at når man tror på Jesus som sin frelser, så skal man opstå igen på et tidspunkt efter døden.

Det var det, som gav freden. Vi er adskilt nu, på grund af det der er sket, men vi skal ses igen efter opstandelsen. Så godt nok er savnet der, men den totale fortvivlelse når os ikke. Troens vished giver freden.

Før musen hen over.     Se flere videoer.

Mine egne oplevelser af vished !

Jeg vil her fortælle om to oplevelser af at have vished om min egen frelse, og om vished om at jeg har evigt liv, når jeg dør.

 

Efter at jeg var blevet født på ny, havde jeg det sådan, at jeg gerne ville blive her på jorden et godt stykke tid endnu. Jeg ville gerne gøre noget af det arbejde, som Gud havde til mig.

På den anden side set, hvis jeg blev kørt over af en bil i morgen og døde, så var det lige meget. Jeg skulle jo opstå igen, og det oven i købet til det evige liv som Gud har lovet os.

Paulus skriver i Bibelen om at være splittet. På den ene side længes han efter at være hos Gud i Paradis, og på den anden side vil han gerne blive her lidt endnu for at være med til at frelse så mange sjæle som muligt.

Den der splittelse kan jeg godt genkende lidt af i mit eget liv.

 

Ca. et halvt år efter at jeg var blevet født på ny, var jeg på vej gennem Viborg efter at have været i Skive. Lige før jeg nåede Holstebrovej kom der en melodi i radioen. Jeg havde hørt den mange gange før i mit liv, men denne gang var det noget helt andet.

"Oh, when the saints comes marching in.    Oh, when the saints comes marching in.     I'm gonna be in that number,    When the saints comes marching in."

Å, når de hellige kommer marcherende ind.    Å, når de hellige kommer marcherende ind.    Så skal jeg være med i optoget.    Når de hellige kommer marcherende ind.

Lige der i bilen begyndte tårerne simpelt hen at trille ned ad kinderne på mig, For jeg vidste jo, at det er rigtigt. Det er jo det, jeg skal, Jeg skal være med i optoget, når de hellige engang efter opstandelse kommer strømmende ind i Himmelen.

Og tårerne kom med det samme, næsten før jeg havde opfattet betydningen af ordene. Det var bare som om, at et eller andet i mit indre sagde ja til det, uden at min forstand havde fattet det.

Troen   Opvæksten   Min Vej   Mødet   Født på ny   Født på ny oplevelser   Frelseren   Frelsesvished